G-werking

In het kader van Play Unified Town Beernem zorgen wij dat er meer sociale contacten worden gelegd tussen mensen met en zonder beperking!

Contactpersoon G-Werking: 

 • Roland De Bois Tel 050 780023, roland.de.bois@telenet.be, Initiator Begeleiden van sporters met een handicap & Initiator Begeleiden van atleten met een handicap
 • Johnny Vergison 0473 832707, Trainer B algemeen
 • Mira Goos G-Sportbegeleider e-mail

Personen met een beperking

Atleten met een handicap (groepsnaam voor diverse beperkingen) kunnen, afhankelijk van hun mogelijkheden, deelnemen aan  gewone atletiekwedstrijden, specifieke AMH-wedstrijden of aan G-recrea organisaties.

G-aansluitingen" (Rcecrea Sporters met een beperking & Atleten met een Handicap (AMH))

 • Doelgroep: Iedereen met een verstandelijke (VE - 21), een visuele (VI - 11, 12 of 13) beperking en autismespectrumstoornis (ASS - 81 (zonder VE beperking)) die aan sport willen doen op basis van aangepaste trainingen.

De formaliteiten

 • De G-atleet aanmelden bij Roland De Bois - Contactpersoon G-Werking - om een datum voor een intakegesprek af te spreken
 • Er vindt een intakegesprek plaats met de atleet, ouder-voogd, verantwoordelijke en trainer. Dit is geen selectiegesprek.
 • Dit gesprek dient enkel om de atleet zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.
 • De G-atleet mag 3 weken gratis uitproberen, indien dit positief verloopt dient men aan te sluiten.
 • Het lidgeld bedraagt € 70,00 als recreant of € 100,00 als atleet.
 • Een aansluitingskaart wordt door ouders/voogd ingevuld en ondertekend te worden.
 • Attest verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis (zonder verstandelijke beperking) ingevuld door een arts of CLB. Dit attest zal u bij het intakegesprek ontvangen maar kan u via deze link downloaden.
 • Attest visuele beperking gebeurt via Parantee/Psylos op e-mail classificatie@parantee-psylos.be, waar je nadien een attest om in te vullen verkrijgt.

G-atletiek - De tweede meest geschikte sport bij ASS en de derde bij VE (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Samen met de gemeente Beernem, willen wij ons inzetten voor de integratie van sporters en atleten met een verstandelijke beperking. "Official Play Unified Town" - "Special Olympics - Play Unified"

Wij zijn één van de deelnemende verenigingen aan het "Play Unified" gebeuren te Beernem.

Steeds meer van deze zogenaamde G-Sporters vinden de weg naar atletiekverenigingen. Dit kan zowel in het luik "G-Recrea" als in het luik "G-Atleet" (gekend onder de categorie AMH). "G-sport Vlaanderen"

Inclusieve trainingen: 
De G-atleet sluit aan bij een groep valide atleten. Samen met de G-atleet, de ouder of begeleider, gaan we op zoek naar de meest geschikte trainingsgroep in functie van realistische doelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en noden van zowel de G-atleet, valide atleten en trainers.

Trainingen gaan door op de atletiekpiste "Tom Compernolle" in het sportpark Drogenbrood telkens op:
• Maandag van 18u30 tot 20u00
• Woensdag van 18u30 tot 20u00

Exclusieve trainingen:
Kan opgestart worden bij noodzaak op vrijdagavond of zaterdag voormiddag
Doelgroep : zij met een verstandelijke en visuele beperking, ook afzonderlijk autismespectrumstoornis kan.

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.

Atleten met een visuele handicap

Voor mensen met een visuele beperking zijn een aantal disciplines zeer geschikt, anderen zijn dat minder zoals hordenlopen en polsstokspringen.

De atleet kan ondersteund worden door een begeleider (eventueel met loopkoord) of door auditieve signalen.

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.
Contactpersoon:

"Motieven van de G-sporter": plezier in de sport, goed voor de gezondheid en samen met vrienden sporten (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Wij richten ons "voorlopig" op hen met een verstandelijke beperking (VE) klasse 21 & 20, al of niet met autismespectrum stoornis klasse 81 zijnde een vorm van een psychische beperking (PSY) en op hen met een visuele beperking (VI). Wij sluiten echter niemand uit en kijken of wij een oplossing kunnen bieden.

Voor de jeugd onder de 16 jaar (t/m cadet) met een fysieke beperking is een echte classificatie niet nodig daar zij niet kunnen deelneme aan internationale kampioenschappen. Wij melden deze jeugdatleten bij de federatie (VAL) met vermelding van hun beperking zodat zij detecteerbaar zijn.

Iedere nieuweling 3 weken proefdraaien vooraleer aan te sluiten.

Om de aansluiting vlot te laten verlopen, gebeurt dit via een in-take gesprek met de G-sport verantwoordelijke Roland De Bois (zie formaliteiten hierboven).

Classificaties: atleten met een fysieke beperking (FYS), met een visuele beperking (VI), met een auditieve beperking (AU), met een verstandelijke beperking (VE), met een psychische beperking (PSY)

WEDSTRIJDEN VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP (AMH-wedstrijden)

 • Atleten met een handicap kunnen geïntegreerd deelnemen aan wedstrijden.
 • Voor atleten met een handicap bestaat een afzonderlijk sportreglement, terug te vinden via http://www.atletiek.be onder de rubriek “Atletiek&co” en “Atleten met een handicap”.
 • De faciliteiten waarover ze kunnen beschikken zijn afhankelijk van hun handicap en staan vermeld achteraan op hun startnummer.
 • Zij kunnen begeleid worden op het terrein en beschikken daarvoor over een begeleiderskaart die jaarlijks vernieuwd wordt. Deze begeleiderskaart is geen toegangskaart. De begeleider dient zich te houden aan de afspraken vermeld op de achterzijde van de begeleiderskaart.

"G-sporters" in AMH-wedstrijden en G-recrea

 • Geïntegreerde wedstrijden: samen met valide atleten - recht op faciliteiten (sticker op startnr) - homologatie / records
 • AMH-wedstrijden: voor atleten met een handicap (met hun specifieke beperking(en)) - volgens reglementen IPC / INAS - homologatie / records
 • BK AMH Classificatie 21 (met IQ attest): nemen samen deel met klasse 20
 • G-recrea: recreatieve wedstrijd met eigen regelementen - geen homologatie
 • Zomerkalender 2019
 • Belgische records
 • Begeleiding: begeleider van een G-sporter met faciliteiten (sticker op startnr) dient in het bezit te zijn van een kaart (afgeleverd door de Vlaamse Atletiek Liga). De begeleider dient zich te houden aan de reglementen en de eichtlijnen van de jury.
Beernem Play Unified Town
G-Sport Vlaanderen
Logo communicatiedragers