G-werking

G-atletiek - De tweede meest geschikte sport bij ASS en de derde bij VE (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Samen met de gemeente Beernem, willen wij ons inzetten voor de integratie van sporters en atleten met een verstandelijke beperking. "Official Play Unified Town" - "Special Olympics - Play Unified"

Wij zijn één van de deelnemende verenigingen aan het "Play Unified" gebeuren te Beernem.

Steeds meer van deze zogenaamde G-Sporters vinden de weg naar atletiekverenigingen. Dit kan zowel in het luik "G-Recrea" als in het luik "G-Atleet" (gekend onder de categorie AMH). "G-sport Vlaanderen"

Trainingen gaan door op de atletiekpiste "Tom Compernolle" in het sportpark Drogenbrood telkens op:
• Maandag van 18u30 tot 20u00
• Woensdag van 18u30 tot 20u00

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.
Contactpersoon: Roland De Bois / Johnny Vergison

"Motieven van de G-sporter": plezier in de sport, goed voor de gezondheid en samen met vrienden sporten (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

G-aansluitingen" (Atleten met een Handicap (AMH))

 • Deze atleten vinden de weg naar onze vereniging en worden begeleid binnen bestaande trainingsgroepen (indien mogelijk) wat wij inclusie werking noemen.
 • Wij richten ons "voorlopig" op hen met een verstandelijke beperking (VE) klasse 21 & 20, al of niet met autismespectrum stoornis klasse 81 zijnde een vorm van een psychische beperking (PSY). Wij sluiten echter niemand uit en kijken of wij een oplossing kunnen bieden.
 • Voor de jeugd onder de 16 jaar (t/m cadet) met een fysieke beperking is een echte classificatie niet nodig daar zij niet kunnen deelneme aan interbationale kampioenschappen. Wij melden deze jeugdatleten bij de federatie (VAL) met vermelding van hun beperking zodat zij detecteerbaar zijn.
 • Iedere nieuweling 3 weken proefdraaien vooraleer aan te sluiten.
 • Om de aansluiting vlot te laten verlopen, gebeurt dit via een in-take gesprek met de G-sport verantwoordelijke Roland De Bois.

Classificaties: atleten met een fysieke beperking (FYS), met een visuele beperking (VI), met een auditieve beperking (AU), met een verstandelijke beperking (VE), met een psychische beperking (PSY)

"G-sporters" in AMH-wedstrijden en G-recrea

 • Geïntegreerde wedstrijden: samen met valide atleten - recht op faciliteiten (sticker op startnr) - homologatie / records
 • AMH-wedstrijden: voor atleten met een handicap (met hun specifieke beperking(en)) - volgens reglementen IPC / INAS - homologatie / records
 • BK AMH Classificatie 21 (met IQ attest): nemen samen deel met klasse 20
 • G-recrea: recreatieve wedstrijd met eigen regelementen - geen homologatie
 • Overzicht winterwedstrijden 2018-2019
 • Belgische records
 • Begeleiding: begeleider van een G-sporter met faciliteiten (sticker op startnr) dient in het bezit te zijn van een kaart (afgeleverd door de Vlaamse Atletiek Liga). De begeleider dient zich te houden aan de reglementen en de eichtlijnen van de jury.
Beernem Play Unified Town
G-Sport Vlaanderen
Logo communicatiedragers